پول‌های بلوکه شده، امروز در اختیار ایران قرار می‌گیرد/ اعلام جزئیات تبادل زندانیان


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آزادسازی دارایی‌های ایران از انگلیس پس از چندسال توفیق بزرگی بود. بر اثر اقدامات ظالمانه آمریکا و فشارهایی که به برخی شرکای ایران وارد کرده بود برخی اموال ما در کره‌جنوبی مسدود شد و امروز دیگر به طور کامل این اموال در اختیار ایران قرار می‌گیرد.   

منبع: https://www.irna.ir/news/85231186/%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85