پهلوگیری کشتی رو-رو در بندر نوشهر پس از ۲۱ سال با دیپلماسی منطقه‌ای دولت


نوشهر- آژانس خبری سیاست خارجی- دولت جهادی سیزدهم در ۲ سال گذشته برای توسعه زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی و توسعه تجارت در بنادر مازندران گام‌های بلندی برداشته که پهلوگیری کشتی رو – رو پس از ۲۱ سال در بندر نوشهر از جمله آن ها بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205083/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C