پذیرش دعوت ایران از سوی محمد بن‌سلمان برای سفر به تهران

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که تهران از محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی، برای سفر به تهران دعوت کرده است.

به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان جمعه شب در بازگشت به تهران بعد از سفری دو روزه به عربستان در جمع خبرنگاران ایرانی گفت: آقای ملک سلمان از آقای رئیسی برای سفر به عربستان دعوت کردند. آقای رئیسی نیز دعوت را پذیرفتند و گفتند که در زمان مناسب این سفر را انجام خواهند داد.

او ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز از آقای محمد بن‌سلمان دعوت کرد که امروز ایشان گفتند این دعوت را پذیرفتم و برنامه‌ریزی می‌کنم که در زمان مناسب به ایران سفر کنم.

ادامه دارد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052717286/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86