پخش زنده مراسم استقبال از امیرعبداللهیان در تلویزیون ملی پاکستان


اسلام‌آباد – آژانس خبری سیاست خارجی – مراسم استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد لحظاتی پیش با حضور وزیر امور خارجه پاکستان و پخش مستقیم آن از تلویزیون ملی این کشور برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188040/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86