پایان سفری ۷ روزه و رایزنی‌های فشرده؛ امیرعبداللهیان نیویورک را ترک کرد


نیویورک- آژانس خبری سیاست خارجی- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک در حاشیه هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، ایالات متحده آمریکا را ترک کرد و عازم جمهوری اسلامی ایران شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237833/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DB%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9