پایان بدون قطعنامه


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی-روز گذشته بود که بررسی پرونده ایران، در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به پایان رسید و مانند دفعات گذشته، بدون صدور قطعنامه علیه ایران بود.
خبرنگار آژانس خبری سیاست خارجی گزارش می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228638/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87