ویدیو / هتک حرمت به قرآن این‌بار در دانمارک

ویدیو / هتک حرمت به قرآن این‌بار در دانمارک

پس از دو بار اهانت به قرآن کریم در اروپا به فاصلۀ حدود دو هفته، جمعه ۳۱ تیر، اهانتی دیگر در دانمارک رخ داد. اعضای گروه ناسیونالیست افراطیِ «دانسکه میهن‌پرست» یک نسخه از قرآن را در نزدیکی مسجدی در کپنهاگ آتش زدند. این گروه اعلام کرده، این اقدام را در «اعتراض» به حمله به سفارت سوئد در بغداد انجام داده است.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: علی خلیلی طهرانی

    

منبع: https://www.isna.ir/news/1402043120232/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%87%D8%AA%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9