ویدیو/ فیلم کامل گفتگوی تلویزیونی دکتر رئیسی با شبکه NBC آمریکا

ویدیو/ فیلم کامل گفتگوی تلویزیونی دکتر رئیسی با شبکه NBC آمریکا

سید ابراهیم رئیسی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا، مواضع کشورمان درباره مبادله زندانیان میان دو کشور، آزادسازی منابع ارزی ایران و مذاکرات رفع تحریم، ارزیابی اغتشاشات سال گذشته و انگیزه آمریکا و برخی کشورهای غربی برای استفاده از مسائل جنسیتی به عنوان اهرم فشار بر ایران، نگاه جمهوری اسلامی ایران درباره علل آغاز و تداوم جنگ در اوکراین، بی‌فایده بودن تلاش رژیم صهیونیستی برای عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه با توجه به کینه عمیق مردم نسبت به این رژیم کودک‌کش و قدرتمندتر شدن بریکس با توجه به عضویت ایران در این گروه ناظر بر موقعیت و جایگاه ممتاز کشورمان در منطقه را تشریح کرد.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062716293/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-NBC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7