ویدیو / سه نکته مهم از بیانات رهبری؛ امید، انتخابات و طراحی دشمن

ویدیو / سه نکته مهم از بیانات رهبری؛ امید، انتخابات و طراحی دشمن

مقام معظم رهبری در سی و چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره)، به لزوم توجه به سه نکته مهم در میان مردم تاکید کردند. ایشان با بیان این‌که «ایمان» و «امید» دو عامل نرم‌افزاری مهمی است که امام (ره) را به آن فعالیت‌های معجزه‌آسا قادر ساخت،‌ افزودند: یکی دیگر از شیوه‌های یأس‌آفرینی دشمن بین مردم «بدبین کردن مردم به انتخابات» است.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031409182/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86