ویدیو / رئیسی: تعالیم قرآنی برای جوامع بشری هرگز نمی‌سوزد

ویدیو / رئیسی: تعالیم قرآنی برای جوامع بشری هرگز نمی‌سوزد

سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشورمان در سخنرانی خود در هفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بامداد چهارشنبه (۲۹ شهریور) در نیویورک انجام شد، با اشاره به اقدامات موهن به قرآن در برخی جوامع غربی، گفت: مفاهیم تمدن‌ساز قرآن برای انسان هرگز نمی‌سوزد و ابدی است. تعالیم قرآنی برای جوامع بشری هرگز نمی‌سوزد. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر این‌که پشت پرده نفرت‌پراکنی‌ها علیه قرآن طراحی بزرگی وجود دارد، تاکید کرد: احترام به ادیان الهی باید جزو دستور کارهای بین‌المللی قرار گیرد.

تدوینگر: اسماعیل گلرخ

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062917816/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%AF