ویدیو / توافق امنیتی ایران و عراق برای خلع سلاح گروه‌های تروریستی

ویدیو / توافق امنیتی ایران و عراق برای خلع سلاح گروه‌های تروریستی

در دیدار امیرحسین عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان با همتای عراقی خود، دو طرف با تعیین مدت زمانی مشخص در روزهای آینده، برای انجام یک توافق با هدف خلع سلاح گروه‌های تروریستی در منطقه شمال عراق به نتیجه رسیدند. در این گفت‌وگو که آن را توافقی امنیتی نامیدند، خبرنگاران را برای حضور به کردستان عراق و اربیل، برای بررسی نحوه انجام این توافق دعوت کردند.

مترجم: امیرمحمد سهرابی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062615976/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C