ویدیو / تصمیم سخت آمریکایی‌ها برای نحوه مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی

ویدیو / تصمیم سخت آمریکایی‌ها برای نحوه مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی

جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در نشست خبری چهارشنبه (۲۲ شهریور) با خبرنگاران آمریکایی، به پرسش‌های آن‌ها درباره نحوه مبادله پنج زندانی ایرانی و آمریکایی و پرداخت ۶ میلیارد دلار پول به ایران توضیح داد. او نهایی کردن این تصمیم را برای مبادله را یک تصمیم‌گیری سخت از سوی آمریکایی ها دانست.

مترجم: محیا ذوالفقاری                                                               

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062314729/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C