ویدیو / «امید»؛ کلیدواژه مهم رهبر انقلاب در حرم امام خمینی (ره)

ویدیو / «امید»؛ کلیدواژه مهم رهبر انقلاب در حرم  امام خمینی (ره)

                     

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031409125/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87

مقام معظم رهبری در سی و چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره)، با اشاره به تدارک دشمن برای اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱، بر لزوم امیدآفرینی در جامعه تاکید کردند: «مشکلات وجود دارد، اما قابل رفع است. مشکلات نباید امید را از بین ببرد.»