ویدئو / تهران_ریاض، گذر از تنش و حرکت به سمت همکاری‌های استراتژیک

خبرنگار: محسن فرامرزی / تدوینگر: محمدرضا زمانیان

منبع: https://www.isna.ir/news/1402032919291/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9

بعد از حدود یک دهه تنش سیاسی بین ایران و عربستان، این دو کشور گام‌های اصلی برای احیای روابط سیاسی و دیپلماتیک را برداشته‌ و به دنبال ارتقای روابط خود به سطح استراتژیک هستند. اکنون هفت سال پس از قطع روابط دیپلماتیک تهران و ریاض، با حضور وزیر خارجه عربستان در ایران، روند صلح تهران و ریاض و از سرگیری روابط دیپلماتیک و آغاز همکاری‌های استرتژیک بین این دو کشور در حالی رو به گسترش است که آن‌ها دوره‌ای پرتنش را پشت سر گذاشته‌اند.