وقتی دیپلماسی قدرت خلق می‌کند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- حضور موثر ایران در ائتلاف ها و سازمان های منطقه ای و بین الملل طی دو سال گذشته یک تصویر بزرگتر از سیاست خارجی فعال و تاثیرگذار دولت سیزدهم ارائه می دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85214790/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF