وزیر کشور وارد بغداد شد + فیلم


بغداد – آژانس خبری سیاست خارجی -وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه به منظور گفت وگو با همتای عراقی خود درباره مسائل مرتبط با برگزاری مراسم اربعین حضرت امام حسین (ع) وارد بغداد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85214380/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85