وزیر دفاع عراق: نیروهای عراقی در مرز با ایران مستقر شدند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- پس از تخلیه مقرهای گروه‌های تروریستی در نزدیکی مرز با ایران، وزیر دفاع عراق از استقرار نیروهای این کشور در این مقرها خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233152/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF