وزیر امور خارجه با خانواده دیپلمات ربوده شده کشورمان در لبنان دیدار کرد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه در دیدار با همسر و فرزند سیدمحسن موسوی کاردار ربوده شده جمهوری اسلامی ایران در لبنان در خصوص راهکارهای پیگیری سیاسی، حقوقی و بین‌المللی پرونده چهار دیپلمات ربوده شده کشورمان بحث و تبادل نظر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198672/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86