وزیر امورخارجه مالت با امیرعبداللهیان دیدار کرد


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و یان بورگ وزیر امور خارجه، امور اروپایی و تجارت مالت در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عصر پنجشنبه دیدار و گفت و گو کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235466/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF