وزیرخارجه آمریکا: گزارش ها در مورد توافق موقت با ایران درست نیست


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد گزارش ها در مورد توافق موقت با ایران در زمینه هسته ای صحت ندارند و درست نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142291/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA