وزیران خارجه ایران و ترکیه بر توسعه همکاری‌های دو کشور تاکید کردند


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در گفت وگوی تلفنی بر توسعه همکاری‌های نزدیک دو کشور تاکید کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85131250/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF