وزرای خارجه ایران و مالی در نیویورک برای گسترش مناسبات دیدار کردند

طرفین در این دیدار با ابراز خرسندی از تبادل هیات های سیاسی و اقتصادی طی یک سال گذشته بر توسعه همه جانبه مناسبات و استمرار رایزنی های سیاسی راجع به مسایل مورد اهتمام مشترک و بین المللی تاکید کردند.  

به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می برد، عصر دوشنبه به وقت محلی با عبدالله دیوپ وزیر خارجه مالی دیدار و گفتگو کرد. 

پیگیری توافقات  انجام شده  در کمیسیون مشترک جامع همکاری های اقتصادی از طریق تماس میان بخش های خصوصی و تبادل هیات های فنی نیز مورد تاکید طرفین قرار گرفتمنبع