وزرای‌ خارجه ایران و آفریقای جنوبی دیدار کردند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی با وزیر روابط و همکاری بین‌المللی این کشور دیدار و درباره مهم‌ترین مسائل دوجانبه و بین‌المللی گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194963/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF