وزارت دفاع روسیه: سطح تماس‌ها در همکاری نظامی با ایران ارتقا می‌یابد


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- وزارت دفاع فدراسیون روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که معاون این وزارتخانه و فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسکو درباره همکاری های نظامی و فنی دوجانبه گفت و گو کردند که طرفین در آن بر تعمیق گفت وگوها و افزایش سطح تماس ها در بخش دفاعی تأکید کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208178/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7