وزارت خارجه حمله مسلحانه به سفارت پاکستان در کابل را محکوم کرد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سخنگوی وزارت امور خارجه حمله مسلحانه به سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در کابل را شدیدا محکوم کرد.منبع