وزارت امور خارجه بیانیه تروئیکای اروپایی علیه ایران را محکوم کردوزارت امور خارجه بیانیه تروئیکای اروپایی علیه ایران را محکوم کرد
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای مطرح شده در بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و انگلیس در مورد استفاده از پهپادهای ایران در جنگ اوکراین را قویا مردود دانست و به شدت محکوم کرد.منبع