ورود وزیر امور خارجه به لبنان

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه ۹ شهریور پس از دیدار با مقامات سوریه، وارد لبنان شد. «حسین امیر عبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران در لبنان با مقامات ارشد این کشور دیدار و آخرین تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای را بررسی خواهد کرد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402060906421/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86