ورود بیش از سه میلیون زائر ایرانی به کربلای معلی


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- طبق آخرین آمار منتشر شده، بیش از سه میلیون زائر ایرانی در آستانه اربعین حسینی (ع) وارد کربلای معلی شده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85218390/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C