واکنش یک مقام دولتی به موضع‌گیری سفیر انگلیس درباره جنایت‌ تروریستی در شاهچراغ


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – قائم مقام دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در واکنش به موضع‌گیری سفیر انگلیس درباره جنایت تروریستی در شاهچراغ متذکر شد: تفسیرهای بی‌قواره شما مهم‌ترین عامل عدم ریشه‌کنی تروریسم است‌.

منبع: https://www.irna.ir/news/85200379/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C