واکنش کنعانی به اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاواکنش کنعانی به اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

به گزارش حوزه سیاست خارجی آژانس خبری سیاست خارجی، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در صفحه توییتر خود نوشت:

« استعاره باغ/جنگل برآمده از ذهنیت به غایت غیرقابل قبول استعماری است که به غرب حق تجاوز و اشغال می دهد.

آن دوران به سر آمده است. جهان چندقطبی پشت در است.

اتحادیه اروپا یا باید واقعیات را بپذیرد یا همچنان در مسیر افول و محو شدن پیش خواهد رفت.»منبع