واکنش باقری به آزادی زندانیان ایرانی از بند دولت آمریکا


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- معاون سیاسی وزیر امور خارجه آزادی زندانیان ایرانی از بند دولت آمریکا را نشان‌دهنده اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت سیزدهم به سرنوشت همه ایرانیان دانست و تاکید کرد: اطلاع از شرایط و وضعیت همه ایرانیان در هر نقطه از جهان از اولویتهای دولت است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231999/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7