واکنش اسپانیا به حادثه تروریستی شیراز

وزارت امورخارجه اسپانیا در بیانیه ای حمله تروریستی اخیر در حرم شاهچراغ را محکوم کرد . 

 به گزارش ایسنا در این بیانیه آمده است: «دولت اسپانیا حمله تروریستی اخیر  در شیراز (ایران) را به شدت محکوم می کند و به بستگان قربانیان تسلیت می گوید و برای مجروحان آرزوی بهبودی و سلامتی می کند »

براساس این گزارش ، دولت اسپانیا در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را نیز بر عهده دارد .

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052414768/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2