واکنش آمریکا به سفر آیت‌الله رئیسی به ونزوئلا و نیکاراگوئه


نیویورک- آژانس خبری سیاست خارجی- متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به ونزوئلا و نیکاراگوئه واکنشی کلی نشان داد و از اظهار نظر صریح در این زمینه خودداری کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140985/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87