هیچگاه مسیر مذاکره و دیپلماسی ترک نشد/ تلاش‌ها تا احقاق کامل حقوق ایران ادامه دارد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه گفت: علاوه بر استمرار فرآیند خنثی‌سازی تحریم‌های غیرقانونی، هیچگاه مسیر مذاکره و دیپلماسی ترک نشد و تلاش‌ها تا کسب نتایج نهایی و احقاق کامل حقوق ایران ادامه دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85196576/%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84