هیچ‌وقت به اندازه امروز توپ مذاکرات در زمین آمریکا نبوده استهیچ‌وقت به اندازه امروز توپ مذاکرات در زمین آمریکا نبوده است

به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی، محمد مهدی رحیمی روز سه شنبه در این توئیت نوشت:

«مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: پاسخ ایران به پیشنهادات ما معقول بود
– آمریکا تا الان باید پاسخ می‌داد. منتظریم.»

مدیرکل روابط عمومی دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: «در هیچ دوره ای از مذاکرات هسته ای اینگونه به وضوح توپ در زمین آمریکا نبوده است. براستی چه کسی زبان دنیا را بلد است!؟»
 منبع

مطالب مرتبط