هوشمندی دولت سیزدهم، دارایی‌ها و زندانیان ایرانی را آزاد کرد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: روند تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در سال‌های اخیر بیانگر این مطلب است که آمریکا دیگر نمی‌تواند همچون دوران یک جانبه‌گرایی اهداف و سیاست‌های خود را در منطقه پیش ببرد چرا که قدرت‌های نوظهور و منطقه‌ای از جمله ایران، چین، روسیه و برخی دیگر در قالب چند جانبه‌گرایی توان آمریکا را بسیار محدود کرده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232432/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF