همکاری سفارت ایران با شرکتهای حمل و نقل برای حضور فعال در یونان

تعدادی از شرکتهای حمل ونقل بین المللی کشورمان در نشستی با سفیر ایران به تبادل نظر درباره ارتقای همکاری ها با یونان در حوزه حمل ونقل پرداختند.

به گزارش ایسنا، سفارت ایران در یونان در پیامی در شبکه مجازی ایکس نوشت: “با ابتکار بخش اقتصادی سفارت و با همکاری وزارت راه، این شرکتها قرار است در نمایشگاه حمل ونقل یونان حضور یافته و با همتایان یونانی خود دیدار کنند.”

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062414830/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86