همکاری ایران و سریلانکا در سازمان‌های بین‌المللی نیرومند خواهد شد


تهرن- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص دیدار با همتای سریلانکایی نوشت: همکاری ایران و سریلانکا در سازمان‌های بین‌المللی نیرومند خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85190909/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF