هفت زندانی ایرانی در قطر آزاد شدند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه از آزادی هفت زندانی ایرانی در قطر خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152820/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF