هشدار خزانه‌داری آمریکا به «نئوجن» در رابطه با تحریم‌های ایران

دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) به یک شرکت صنایع غذایی این کشور در رابطه با نقض تحریم‌های ایران هشدار داد.

به گزارش ایسنا، اوفک در رابطه با نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا از سوی نئوجن، شرکت صنایع غذایی و محصولات دامپزشکی تحقیقاتی انجام داده است.

این تحقیقات در رابطه با نقض احتمالی تحریم‌های اعمالی علیه ایران انجام گرفته است. دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که این شرکت به ارائه آزمایش‌های ژنومیک به یک نهاد غیرمرتبط به ایالات متحده که به فعالیت‌های دامپزشکی با یک طرف ایرانی مشغول بوده، متهم شده است.

خزانه‌داری آمریکا در انتهای تحقیقات خود نامه‌ هشداری به این شرکت فرستاده است اما جریمه یا مجازات دیگری برای این شرکت در نظر گرفته نشده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402053019592/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A6%D9%88%D8%AC%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86