هشدار ایران به اسرائیل: از اعمال حقوق ذاتی و مشروع خود دریغ نخواهیم کرد


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در پی اظهارات جنگ افروزانه رئیس سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل (موساد) هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران از اعمال حقوق ذاتی و مشروع خود برای دفاع از امنیت و منافع ملی خود و نیز حمایت از مردم ایران دریغ نخواهد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228963/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85