هشتمین اجلاسیه بین‌المللی «مجاهدان در غربت» در دامغان آغاز شد


سمنان- آژانس خبری سیاست خارجی- هشتمین اجلاسیه بین‌المللی «مجاهدان در غربت» با حضور نمایندگان جبهه مقاومت ولایت‌مداری روز جمعه بیست و چهارم شهریور ۱۴۰۲ در دامغان آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228089/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF