هراس مخالفان از اقدام احتمالی دولت بایدن برای احیای برجام


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- مخالفان برجام با افزایش انتقادات از سیاست دولت دموکرات جو بایدن در قبال ایران، به رغم توقف رسمی مذاکرات هسته‌ای، خواستار لغو آن هستند چرا که از اقدام احتمالی دولت بایدن برای زنده نگه داشتن و احیای توافق هسته ای با ایران هراس دارند.منبع