نیویورک تایمز: ایران و آمریکا درباره تبادل زندانیان توافق کردند


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی – روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز پس از آنکه شبکه خبری سی ان ان از انتقال چهار زندانی دو تابعیتی ایرانی – آمریکا از زندان اوین به هتلی خبر داد، مدعی توافق میان ایران و آمریکا درباره تبادل زندانیان شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195340/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF