«نگاه به آسیا» از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی دولت است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه، نگاه به آسیا را یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: ریاست آتی سریلانکا بر اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند موسوم به «آیورا» فرصتی مهم برای تقویت همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای آسیا و اعضای سازمان آیورا خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85190167/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA