نمایندگی ایران در سازمان ملل خبر دیدار سعید ایروانی و رابرت مالی را نادرست دانست


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، اخبار منتشر شده مبنی بر دیدار امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با “رابرت مالی” نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را نادرست دانست.منبع