نماینده رییس جمهور در امور افغانستان: آمریکا در پی احیای پایگاه‌های نظامی‌اش در آسیای مرکزی است


مشهد-آژانس خبری سیاست خارجی- نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان گفت: آمریکا به دنبال ایجاد شرایط و فضایی در افغانستان است تا دوباره پایگاه‌های نظامی خود را در منطقه آسیای مرکزی برپا کند.منبع