نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور عراق با امیرعبداللهیان دیدار می‌کند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق با سفر به تهران امروز – یکشنبه – با وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184342/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1