نمایشگاه «ایران پروژه» پس از ۸ سال وقفه در عشق‌آباد برگزار می‌شود


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- نمایشگاه «ایران پروژه» در چهار محور نفت و گاز، راه و ساختمان، آب و برق و صدور خدمات فنی و مهندسی پس از ۸ سال وقفه آبان در عشق آباد برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85230852/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF