نشست وزیران جنبش عدم تعهد به کار خود پایان داد


باکو- آژانس خبری سیاست خارجی- نشست وزیران خارجه و نمایندگان کشورهای عضو «جنبش عدم تعهد» دقایقی پیش با قرائت بیانیه پایانی و تصویب سند نهایی به کار خود پایان داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85162230/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF